Vuoden 2021 tilinpäätös on valmis ja tilintarkastus suoritettu – Osingonmaksut keskeytetään toistaiseksi

Vuoden 2021 tilinpäätös on valmis ja tilintarkastus suoritettu – Osingonmaksut keskeytetään toistaiseksi

Vuoden 2021 tilintarkastus on saatu päätökseen. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus julkaistaan Osinkotuottoa -palvelussa viikolla 49. Vuoden 2021 tilinpäätöksen valmistumista viivästytti Blue Finance Oy:n tytäryhtiön, Blue Finance Suomi Oy:n (BFFI) saatavakantaan kohdennettu alaskirjaus ja tuon alaskirjauksen vaikutuksen määrittäminen Blue Finance Oy:n tuloslaskelmaan ja taseeseen. Nyt valmistuneessa ja tarkastetussa tilinpäätöksessä BFFI:ssä toteutettu saatavakannan alaskirjaus johti 9 009 951,03 euron tulosvaikutteiseen alaskirjaukseen Blue Financen tilinpäätökseen. Alaskirjauksen jälkeen Yhtiön kertyneet voittovarat olivat 31.12.2021 809 148,49 euroa. Kertyneitä voittovaroja on tilikauden päättymisen jälkeen vähentäneet etuosakkeille maksetut osingot, 3 691 870,26 euroa.

Osakkeille, mukaan lukien etuosakkeet voidaan maksaa osinkoa vain kertyneistä voittovaroista vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Varojenjaon tulee perustua viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen ja siinä tulee huomioida tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset.  Mikäli jaettavia voittovaroja ei ole, osinkoa ei osakeyhtiölain pakottavien säännösten vuoksi voida jakaa.

Blue Finance Oy:n vuoden 2021 tilintarkastuksen yhteydessä on ilmennyt yllä mainitusta syystä johtuen, että jaettavia voittovaroja ei ole, eikä osingonjako siten ole mahdollista osakeyhtiölain säännösten mukaan. Tämän takia olemme velvoitettuja keskeyttämään osingonmaksun alkaen 1.12.2022. Osingonmaksua tullaan jatkamaan heti, kun yhtiöllä on kertyneitä voittovaroja.

Tavoitteena osingonmaksukyvyn palauttaminen

Velvollisuutemme on pyrkiä kaikin tavoin palauttamaan osingonmaksukyky sekä jatkamaan lunastuksia tulevaisuudessa. Osingonmaksukyvyn palauttaminen edellyttää kertyneitä voittovaroja ja yhtiön kannattavuuden parantaminen tulee olemaan keskeinen tavoitteemme tuleville kuukausille. Yhtiö on varautunut tuottamaan välitilinpäätöksen vuoden 2023 aikana, jotta osingonmaksukyky voidaan palauttaa nopeutetusti.

Lunastuksia jatketaan vuonna 2023

Osakeyhtiölain ja Blue Financen yhtiöjärjestyksen mukaan etuosakkeiden lunastaminen on mahdollista yhtiön vapaan oman pääoman puitteissa. Lisäksi lunastaminen ei saa vaarantaa yhtiön maksukykyä. Osingonmaksusta poiketen, osakkeiden lunastaminen ei edellytä kertyneitä voittovaroja, vaan lunastuspäätös voidaan tehdä, kun olosuhteet muuten sen mahdollistavat. Kassavarojen puitteissa tulemme toteuttamaan lunastuksia jo vuoden 2023 aikana, riippumatta osingonmaksukyvystä. Tulemme tästä tiedottamaan tarkemmin lähempänä.

Liiketoiminnan kehitys ja raportointi

Osakkeenomistajat voivat jatkossakin seurata Blue Financen taloudellisen tilanteen kehittymistä kvartaaleittain julkaistavista talousluvuista. Tulemme pian julkaisemaan tilikauden 2021 tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen sekä kuluvan tilikauden tammi-syyskuun osavuosikatsauksen. Osavuosikatsaukset ja mahdollinen välitilinpäätös tarjoavat osakkeenomistajille ajantasaista tietoa siitä, mikä on kertyneiden voittovarojen tilanne.

en_USEN
Scroll to Top