Käräjäoikeus hylkäsi Blue Finance Oy:stä jätetyn konkurssihakemuksen

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on perjantaina 21. huhtikuuta hylännyt Blue Finance Oy:stä tammikuussa jätetyn konkurssihakemuksen perusteettomana. Käräjäoikeus katsoi, että osakkeiden lunastukseen liittyvä asia ei ole hakijoiden esittämällä tavalla selvä eikä ”konkurssihakemuksen perusteena olevien seikkojen vahvistaminen ole tarkoituksenmukaista saati mahdollista tämän konkurssiasian käsittelyn yhteydessä”. Käräjäoikeus myös tuomitsi Blue Financen oikeudenkäyntikulut normaalikäytännöstä poiketen hakijoiden maksettavaksi, sillä konkurssihakemus oli esitetty totuudenvastaisesti selvänä ja riidattomana.

Vaikka päätös oli odotettu, niin tämä konkurssilain vastainen painostuskeino aiheutti merkittävää haittaa yhtiölle. Konkurssimenettely on tarkoituksella erittäin järeä prosessi, jolla on välittömiä vaikutuksia hakemuksen kohteena olevaan yhtiöön. Tässä tapauksessamme se käytännössä lamautti useat liiketoiminnan keskeiset alueet kolmeksi kuukaudeksi. Kriittisimpänä vaikutus kohdistui rahoitus- ja perintäyhteistyöhön, jotka molemmat ovat elintärkeitä kassavirran ja sitä kautta liiketoiminnan jatkon kannalta. Arvioimme aiheutunutta vahinkoa ja tulemme vaatimaan korvausta täysimääräisesti.

Ymmärrämme, että tilanne on turhauttava. Tämä konkurssihakemus ei kuitenkaan saanut aikaan kuin vahinkoa. On kuitenkin hyvä, että se on nyt käsitelty ja yhtiö voi keskittyä liiketoimintaan, mikä on kaikkien sijoittajien etu.

Tästä linkistä voit lukea tammikuisen tiedotteemme aiheesta:
https://www.bluefinancegroup.com/2023/01/31/blue-finance-oysta-jatetty-perusteeton-konkurssihakemus/

en_USEN
Scroll to Top